L’equip de recerca

< Què ha calgut fer i què s’ha aconseguit?

> Bibliografia

Joaquim Agulló i Batlle, membre de l’IEC i coordinador del programa. És Dr. Enginyer Industrial i expert en acústica musical.

Ana Barjau i Condomines, Dra. en Física i experta en acústica musical. La seva tesi doctoral “Contribució a l’estudi dels instruments de canya de la cobla” va ser una primícia mundial en simular el funcionament d’una xeremia en el domini temporal. En l’àmbit dels instruments de canya, fins aleshores només s’havia portat a terme la simulació en el domini temporal del clarinet, de complexitat molt inferior. Com a codirectora dels dos programes de recerca, va ser la responsable dels models i algorismes matemàtics.

Sergi Soler i Rocasalbas, Enginyer Superior en Electrònica, especialitat Imatge i So, és expert en experimentació acústica. Va ser responsable dels amidaments de la impedància acústica dels prototips, a partir dels quals es trobaven les freqüències de ressonància.

Jordi Campos i Temporal, té la doble condició d’acústic i instrumentista de tible i tenora, i ara també de barítona. Enginyer Tècnic en Telecomunicacions, especialitat So i Imatge i Professor superior de xeremia tible i tenora. Va ser responsable dels càlculs de la impedància acústica de la columna d’aire dels dissenys dels prototips, i va participar en l’avaluació musical dels prototips de tenora i de barítona.

Ester Cierco i Molins, Enginyera Tècnica en Telecomunicacions, especialitat So i Imatge. Va ser responsable de l’optimització del perfil intern de la columna d’aire de la tenora i de la barítona per mitjà, entre altres, d’algorismes genètics.

Jaume Vilà i Figueras, Instrumentista de tenora, ha estat tenor solista en cobles tan prestigioses com La Principal de la Bisbal i Principal del Llobregat. Assessor en la recerca de l’acústica de la tenora portada a terme durant els darrers 40 anys. Va participar en l’avaluació musical dels prototips de tenora i de barítona.

Pau Orriols i Ramon, Lutier professional d’instruments de vent de fusta, de prestigi internacional en la construcció d’oboès barrocs. Va ser el responsable de la construcció dels prototips de tenora i de barítona.

Alfons Sibila i Fíguls, Lutier de tibles i tenores. Va col·laborar en la construcció dels prototips de tenora  i de barítona.

Francesc Benítez i Campos, intèrpret de tible, saxòfon i fagot. Reconegut constructor de dobles canyes. Va intervenir decisivament en el disseny de les canyes per a la barítona.

anterior | següent